Vragen? Neem gerust contact met ons op! info@inzichtintechniek.nl

Techniek boeit

De komende jaren neemt het tekort aan goed geschoolde technici sterk toe. Het tekort aan technici is een bedreiging voor de groeiambities van bedrijven en zet de economische groei van Nederland onder druk. Op alle opleidingsniveaus komen er te weinig jongeren op de arbeidsmarkt om aan de behoefte te voldoen. Er zijn al veel plannen en ideeën om het tekort aan te pakken. In het Techniekpact worden deze plannen vertaald naar concrete afspraken.
Zo komt er aandacht voor techniek op alle basisscholen in 2020, een investeringsfonds om techniek in het onderwijs te stimuleren en duizend beurzen per jaar voor techniekstudenten om ze te binden aan het bedrijfsleven. Daarnaast komt er honderd miljoen euro beschikbaar om de technische kennis van docenten te vergroten en driehonderd miljoen euro voor bij- en omscholing van mensen met interesse in techniek.

Een uitdaging voor de toekomst?
Op welke wijze kunnen we jongens en meiden op een middelbare school enthousiast maken voor techniek
Laten we maar beginnen met de techniek achter al het plastic of plaatmateriaal vandaan te halen.
Laat maar zien dat techniek mooi, spannend en boeiend is.

Bert Karper